ENG
NYHEDSBREV

Betingelser

Tilmelding til Producentforeningens events er bindende. Der er IKKE mulighed for tilbagebetaling, når betalingen er gennemført. Gældende regler om fortrydelsesret i forbindelse med handel på internettet finder ikke anvendelse, da deltagergebyret er omfattet af Forbrugeraftale-lovens §18, stk. 2, nr. 12, jf. § 8,stk. 1, nr. 10. Deltagere registreres automatisk, når betalingen er gennemført.

 

 

ARRANGØR

HOVEDSPONSORER

FONDE OG ØVRIGE YDERE AF STØTTE