ENG
NYHEDSBREV

Hvert år giver Copenhagen TV Festival 10 unge talenter mulighed for at deltage helt gratis på festivalen. 

Tv-Talenterne hedder programmet, hvor du som chef kan indstille din mest talentfulde unge medarbejder, som ikke har arbejdet med tv i mere end fem år. Alle indstillinger vil blive gennemgået af festivalens ledelse og de ti udvalgte vil modtage en invitation til Copenhagen TV Festival. Årets Tv-Talenter bliver omtalt i nyhedsbreve, på hjemmeside, Facebook samt under festivalen, og det vil fremgå, hvem der har indstillet dem.

Vi håber, at du har lyst til at indstille en medarbejder som Tv-Talent. Tilbagemeldingerne fra sidste års Tv-Talenter har været overvældende positive, og de har udtrykt stor taknemmelighed og begejstring over, at de kom med på festivalen.

Vi søger talenter fra alle grene af tv-branchen. Nyhedsjournalister, tilrettelæggere, fotografer, klippere, castere, produktionsledere og –assistenter og personer ansat i digitale eller markedsføringsafdelinger. Ja, hvem som helst. Bare de har et talent og –i dine øjne- en lysende fremtid foran sig i tv-branchen.

Regler:

Hver chef kan kun indstille én medarbejder.  Men forskellige chefer inden for samme virksomhed kan godt indstille hver deres kandidat.

Indstillingerne skal motiveres. Vinderne vil blive valgt ud fra en samlet vurdering af, hvem der er mest talentfuld og dermed har mest at tilbyde tv-branchen. 

Hvad skal du indsende:

- Navn på talentet, titel og firma
- Talentets email og mobilnummer
- Navn på indstiller, titel og firma
- Indstillers email og mobilnummer

- En motivering

Vi offentligør talentets og indstillers navn, talentets email samt motivationen. 

SEND TIL REDAKTØR MARIA HOUGAARD

DEADLINE FOR INDSTILLINGER VAR 25. JUNI 2018. Du kan indstille igen i juli 2019.

 

ARRANGØR

HOVEDSPONSORER

SPONSORER