ENG
NYHEDSBREV

Foto: Ernst Tobisch

MØD TVPRISENS JURYER

14. januar 2019

Nu har 122 fagfolk - bestående af erfarne tv-folk og eksperter - set, vurderet, diskuteret og stemt på deres favoritter til Tvprisen 2019.


De godt 122 jurymedlemmer er fordelt på 21 juryer, og du kan her se, hvem der sidder i juryerne:  

JURY BEDSTE DOKUMENTAR 
Jonathan Jerichow
Katrine Kjær 
Vibeke Vogel 
Katrine Seidelin
Jesper Ærø
Jan Bacher Dirchsen 

JURY BEDSTE FAKTASERIE 
Birgitte Kofoed 
Søren Steen Jespersen 
Ole Juncker 
Nynne Duvå Hall 
Rasmus Dahl 
Celeste Pedersen 

JURY BEDSTE UNDERHOLDNING 
Taus Abildgaard 
Camilla Gohs Miehe-Renard 
Gitte Madsen 
Lars Hammer 
Malene Sennels-Andersen
Christian Volfing 

JURY BEDSTE GAMESHOW
Malene Sennels-Andersen
Lars Hammer 
Jes Brandhøj
Jesper Kynde 
Jens Brockhoff
Pelle Ammundsen 

JURY ÅRETS NYSKABELSE - UNDERHOLDNING 
Michael von Wuerden
Niels Lindberg
Henrik Aggerholm
Anders Fuchs
Malene Eikers
Merete Mortensen 

JURY BEDSTE REPORTAGESERIE 
Signe Mølgaard
Lars Juul 
Anne Brostrøm Storgaard 
Kristian Farcin Leth
Kamilla Walsøe
Heidi Kim Andersen 

JURY BEDSTE LIVSSTILSPROGRAM
Lisbet Fagerberg 
Sofie Maltesen 
Ole S. Skjødt 
Peter Stovgaard 
Steffen Kampp 

JURY BEDSTE VÆRT - FAKTA OG UNDERHOLDNING 
Fredrik Hillerbrand
Tine Seir Bendix 
Mia Louise Jellig Nielsen 
Lise Mühlhausen 
Tina Bilsbo 
Nicolai Bo Hjeds 

JURY BEDSTE CRIME 
Søren Brun 
Christian Vorting
Trine Bjørn Jacobsen 
Sebastian Richelsen 
Henrik Zachariassen 
Gitte Tækker 

JURY BEDSTE BØRNEPROGRAM 
Stine Enevoldsen 
Mette Mailand 
Dorthe Thirstrup
Nicolai Würtz 
Anna Skov 
Camilla Ottesen

JURY ÅRETS NYSKABELSE - FAKTA 
Andreas Iversen 
Peter Toldberg 
Berthel Ravn Berthelsen 
Lau Rabjerg-Eriksen 
Mads Lindemann

JURY BEDSTE EVENT 
Marie Breyen 
Steffen Bjergved 
Karsten Bartholin 
Abdel Aziz Mahmoud 
Thomas Winther-Schmidt 
Katrine Herforth 

JURY BEDSTE FACTUAL ENTERTAINMENT
Thore Vonsek 
Rasmus Ladefoged 
Ask Greiffenberg 
Maiken Wexø
Julie Bach 
Rikke Detlefsen 

JURY BEDSTE KARAKTERDREVNE SERIE
David Sidebotham
Lars Seidelin 
Pernille Redder 
Daniel Svarts 
Rasmus Steentoft 
Sune Klingsey 

JURY BEDSTE SATIRE/COMEDY
Jacob Riising 
Lars Bisgaard 
Anders Fuchs 
Christina Sederqvist 
Vicki Berlin 

JURY BEDSTE SPORTSPROGRAM
Line Ernlund 
Morten Crone Sejersbøl 
Troels Wad 
Tine Seier Bendix
Heidi Frederikke Sigdal 
Henrik Zachariassen 

JURY BEDSTE NYHEDSHISTORIE + BEDSTE AKTUALITETSPROGRAM
Jørgen Ramskov
Mads Lund 
Peter Vesterlund 
Ole Rahbek
Lene Johansen 
Suzanne Moll 

JURY BEDSTE KONKURRENCEDREVNE REALITYSERIE
Nicolai Würtz 
Lykke Neiiendem 
Ricco Wichmann 
Micha Barken-Fuglede 
Sisse Haarder Delff 
Niels Lindberg 

JURY BEDSTE TV-SERIE
Mai Brostrøm
Barbara Rothenborg
Anni Fauerbye Fernandez
Pernille Fischer Christensen
Stefan Jaworski 

JURY BEDSTE CONTENT PÅ FLERE PLATFORME 
Kirstine Bjerre 
Julie Ralund
Morten Saxnæs 
Moussa Mchangama 
Lars Damgaard 
Sisse Harder Delff 

JURY BEDSTE ONLINE FORMAT 
Mette Nissen 
Moussa Mchangama 
Signe Holme 
Adrian Langer 
Thomas Seerup
Thomas Kahr 
 

KÅRINGSREGLER
Det er Tvprisens executive udvalg som træffer beslutninger om Tvprisens regler, og som har udpeget og godkendt Tvprisens jurymedlemmer.
 
Et kriterie for valg af jurymedlemmer er, at de er fagligt kompetente og erfarne tv-folk, som vil være i stand til at vurdere andre type programmer end dem, som de selv primært beskæftiger sig med.
 
I forhold til jurysammensætningen betyder dette, at der i juryerne kan være medlemmer, der ikke beskæftiger sig direkte med den type programmer, som de skal bedømme.
 
Det er afgørende, at jurymedlemmerne ser alle indstillede programmer igennem, derfor har Tvprisen ikke mindre end 21 juryer, der hver shortlister og kårer vinderne af en af Tvprisens kategorier. 
 
For at undgå inhabilitet placeres de udpegede jurymedlemmer i juryer, hvor de ikke har egne programmer indstillet. Reglerne er at:
  • Et jurymedlem må ikke have været direkte involveret i produktion, redaktionen og udsendelse af et program, som vedkommende skal bedømme.
     
  • Et jurymedlem må ikke have haft ledelsesmæssig beslutningskraft over et program, som vedkommende skal bedømme. 
 
JURYPROCES OG BEDØMMELSESKRITERIER 
Juryerne har haft adgang til de indstillede programmer via Tvprisens online juryscreenings- og afstemningssite, hvor de indstillede programmer gennemses, hvorefter der shortlistes online. Juryerne skal vurdere de indstilledes programmers kvaliteter ud fra følgende opstillede parametre:
 
• Idérigdom / Kreativitet / Opfindsomhed 
• Eksekvering / Production value / Kvalitet & Håndværk
• Tilrettelæggelse: grundighed, research, fodarbejde
• Historiefortælling / Dramaturgi
• Underholdningsværdi / fastholdelsesgrad
 
I de to onlinekategorier vurderes der ud fra disse:
 
• Idérigdom / Kreativitet / Opfindsomhed 
• Kvalitet & Håndværk / Udvikling
• Historiefortælling / Dramaturgi
• Underholdningsværdi / fastholdelsesgrad
 
De samme parametre er i spil til jurymødet, som afholdes telefonisk. På mødet skal hvert medlem på skift argumentere for sine favoritters kvaliteter. Medlemmerne kan udfordre hinandens faglige synspunkter, men juryen skal dog ikke diskutere sig frem til enighed om valg af vinder. Afgørelsen træffes via endnu en online afstemning senest 24 timer efter jurymødet. Det program, som har fået flest point, vinder.

Vinderne afsløres lørdag d. 26. januar 2019.
 

ARRANGØR

HOVEDSPONSORER

SPONSORER