ENG
NYHEDSBREV

Betingelser

Tilmelding til Copenhagen TV Festival og Copenhagener TV Series Masterclasses er bindende. Der er IKKE mulighed for tilbagebetaling, når betalingen er gennemført. Gældende regler om fortrydelsesret i forbindelse med handel på internettet finder ikke anvendelse, da deltagergebyret er omfattet af Forbrugeraftale-lovens § 10e, jf. § 10d, nr. 3. Deltagere registreres automatisk, når betalingen er gennemført.

 

 

ARRANGØR

PARTNERE OG HOVEDSPONSORER

FONDE OG ØVRIGE YDERE AF STØTTE

FESTIVAL PARTNERE