ENG
NYHEDSBREV

PRESSE

Du kan blive presseakkrediteret til CPH TV Festival og Tvprisen, hvis du dækker arrangementerne og repræsenterer et anerkendt medie, og efter festivalen sender Cph TV Festival dokumentation for, hvad du har produceret, dvs. artikler, link til indslag osv.

Du kan ikke blive presseakkrediteret til Copenhagen TV Series Masterclasses. 

Presseakkrediteringer og pressespørgsmål ang. Copenhagen TV Festival og Tvprisen søges hos presseansvarlige Mikkel Svane-Petersen på msp@pro-f.dk

 

ARRANGØR

PARTNERE OG HOVEDSPONSORER

FONDE OG ØVRIGE YDERE AF STØTTE

FESTIVAL PARTNERE