ENG
NYHEDSBREV

OPSKRIFTEN PÅ EN STREAMING-SUCCES

25. juli 2017

Streaming af tv-indhold fylder mere og mere. Men hvad er opskriften på en streaming-succes?


Og der sker noget særligt med seernes forhold til indholdet, når det flytter fra flow-tv og over i en streaming-situation. Streaming er det aktive tilvalg, og for at blive tilvalgt skal et program ikke bare være behagelig baggrundsstøj. Programmet skal ramme noget i brugerne, der er stærkt nok til at få dem til at trykke på ”afspil”.

Mette birk og Uffe Høy Svenningsen fra DR Medieforskning har kigget nærmere på brugernes programvalgsstrategier i en streamingsituation, på succeser og fiaskoer, og på hvilke særlige krav der stilles til det gode streaming program.

Samlet set får du opskriften på det gode streaming-program – set med medieforskerøjne. Så kom og få inspiration til hvilke ingredienser, der skal på listen til den næste satsning, der skal blive en succes på streaming.

 

ARRANGØR

HOVEDSPONSORER

FONDE OG ØVRIGE YDERE AF STØTTE